Широкото приложение на подобни видове компоненти в редица отрасли (строителна техника, селскостопански машини, кари, автомобили, жп транспорт, водо- и пароструйни машини, климатици, корабостроене, минна промишленост, газостанции и бензиностанции, дърводобив, товароподемна техника) ни позволява да отговаряме на нуждите на широк спектър от клиенти, предоставяйки им високо качество и бързо обслужване.